ტრენერთა ტრენინგი – #2

“იდენტობა” ქუთაისის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ტრენერთა ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის საკითხებზე განათლების დონის...