ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 3

“იდენტობა”  ქუთაისის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ლიდერთა  ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის საკითხებზე განათლების დონის ამაღლებაა და...

მკითხვლთა კლუბი

იდენტობას ქუთაისის სათემო ცენტრი მკითხველთა კლუბში გაწევრიანებს გთავაზობთ. მკითხველთა კლუბის მთავარი მიზანია გავიღრმავოთ და განვავითაროთ ჩვენი ცოდნა პოლიტიკურ კონტექსტში. დავაგროვოთ თეორიული ცოდნა ადამიანის უფლებებზე/ჩვენს უფლებებზე, სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა...

ტრენერთა ტრენინგი – # 1

“იდენტობა” ქუთაისის და  ბათუმის რესურს ცენტრების ბაზაზე ლგბტქი აქტივისტებს, მოხალისეებს და დაინტერესებულ პირებს ტრენერთა ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ლგბტქი საკითხებით დაინტერესებული და აქტიური ადამიანების გაძლიერება, ადგილობრივ თემში...
ტრანსგენდერ ადამიანთა გახსენების (ხსოვნის) დღე -2016

ტრანსგენდერ ადამიანთა გახსენების (ხსოვნის) დღე -2016

  ტრანსგენდერ ადამიანთა გახსენების (ხსოვნის) დღე -2016 TDoR – 2016   2016 წლის განმავლობაში, სიძულვილით მოტივირებულ აგრესიას 300-მდე ტრანსგენდერი და სხვა გენდერულად არაკონფორმული ადამიანი  ემსხვერპლა. 2016 წლის, 20 ნოემბერს, ტრანსგენდერი ადამიანების ხსოვნის...
ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 2 (ბათუმი)

ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 2 (ბათუმი)

“იდენტობა”  ბათუმის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ლიდერთა მეორე  ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის საკითხებზე განათლების დონის ამაღლებაა და...
ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 2

ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 2

“იდენტობა” ქუთაისის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ლიდერთა მეორე  ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის საკითხებზე განათლების დონის ამაღლებაა და...