ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 7

ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 7 “იდენტობა” ქუთაისის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის...

ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი

ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 5 “იდენტობა” ქუთაისის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის...

ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი ბათუმში

“იდენტობა” ბათუმის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის საკითხებზე განათლების დონის ამაღლებაა და თანასწორ...

ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 4

ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 4 “იდენტობა”  ქუთაისის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ლიდერთა  ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის...

ტრენერთა ტრენინგი – # 4

ტრენერთა ტრენინგი – # 4   “იდენტობა” ქუთაისის ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი აქტივისტებს, მოხალისეებს და დაინტერესებულ პირებს ტრენერთა ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ლგბტქი საკითხებით დაინტერესებული და აქტიური ადამიანების გაძლიერება, ადგილობრივ თემში...