ტრენერთა ტრენინგი – # 4

ტრენერთა ტრენინგი – # 4   “იდენტობა” ქუთაისის ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი აქტივისტებს, მოხალისეებს და დაინტერესებულ პირებს ტრენერთა ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ლგბტქი საკითხებით დაინტერესებული და აქტიური ადამიანების გაძლიერება, ადგილობრივ თემში...

ლგბტქი თემის ლიდერთა ტრენინგი – # 3

“იდენტობა”  ქუთაისის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ლიდერთა  ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის საკითხებზე განათლების დონის ამაღლებაა და...

ტრენერთა ტრენინგი – #2

“იდენტობა” ქუთაისის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ტრენერთა ტრენინგს გთავაზობთ. ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის საკითხებზე განათლების დონის...

მკითხვლთა კლუბი

იდენტობას ქუთაისის სათემო ცენტრი მკითხველთა კლუბში გაწევრიანებს გთავაზობთ. მკითხველთა კლუბის მთავარი მიზანია გავიღრმავოთ და განვავითაროთ ჩვენი ცოდნა პოლიტიკურ კონტექსტში. დავაგროვოთ თეორიული ცოდნა ადამიანის უფლებებზე/ჩვენს უფლებებზე, სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა...
ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშრისო დღე

ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშრისო დღე

ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშრისო დღე 27 იანვარი, 2017 წელი იდენტობა უერთდება იმ საერთო განცხადებას, რომელიც ჰოლოკოსტის ხსოვნის საერთაშრისო დღეს, ანტი რასისტული და ანტი დისკრიმინაციული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებმა და აქტივისტებმა ერთობლივად გამოსცეს. დღეს...