სასწავლო პროგრამა ლგბტქი საკითხებში

რა არის პროგრამის მიზანი:

არასამთავრობო ორგანიზაცია “იდენტობა” (http://identoba.ge) საერთაშორისო ორგანიზაცია ILGA Europe-ის (https://www.ilga-europe.org) მხარდაჭერით საგანმანათლებლო პროექტს ახორციელებს. პროექტის ძირითადი მიზანია ადამიანის უფლებების სწავლების გზით ტოლერანტული საზოგადოების მშენებლობის ხელშეწყობა.

ვისთვის არის სასწავლო პროგრამა განკუთვნილი?

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამა განკუთვნილი იქნება პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის და მაგისტრანტებისთვის.
მონაწილეები გაეცნობიან:
სასწავლო პროცესი ლგბტქი საკითხების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. შესაბამისად, სასწავლო პროცესში ჩართულ ადამიანები საშუალება ექნებათ გაეცნონ:
** ადამიანის უფლებების ადვოკატირება და ლგბტ – აქტივიზმი;
** საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობა ლგბტ უფლებების დაცვის საქმეში;
** ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები ლგბტ თემის
წარმომადგენლების საჩივრებზე;
** სიძულვილის ენა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული;
** ლგბტ თემის წარმომადგენელთა უფლებების დაცვის სახელმწიფო გეგმები;

სასწავლო პროგრამის თარიღი, ადგილმდებარეობა და განაცხადის ბოლო ვადა:
ტრენინგის განხორციელების თარიღებია: 17 და 18 თებერვალი.
ადგილმდებარეობა: ქ.ბათუმი
რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 16 თებერვალი.
მონაწილეობაუფასოა

იხ. სარეგისტრაციო ბმული: