იდენტობას ქუთაისის სათემო ცენტრი მკითხველთა კლუბში გაწევრიანებს გთავაზობთ.

მკითხველთა კლუბის მთავარი მიზანია გავიღრმავოთ და განვავითაროთ ჩვენი ცოდნა პოლიტიკურ კონტექსტში. დავაგროვოთ თეორიული ცოდნა ადამიანის უფლებებზე/ჩვენს უფლებებზე, სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა სისტემების თუ სხვა მნიშვნელოვანი თეორიული დისკურსების შესახებ და ა.შ.

კლუბის მონაწილეებს საშუალება გვექნება გავიზიაროთ და გავიაზროთ სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიული თუ თანადროული გამოცდილებები, ვაწარმოოთ დისკუსიები ჩვენთვის საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე, რაც დაგვეხმარება თამამად გამოვთქვათ პირადი მოსაზრებები საჯარო სივრცეებში.

ლიტერტურა ძრითადად იქნება პუბლისცისტური, პოლიტიკური და სამეცნიერო შინაარსის.