“იდენტობა” ქუთაისის რესურს ცენტრის ბაზაზე ლგბტქი თემის ლიდერთა მეორე  ტრენინგს გთავაზობთ.

ტრენინგის მიზანი ადგილობრივ თემში აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, ჯანმრთელობის საკითხებზე განათლების დონის ამაღლებაა და თანასწორ განმანათლებლების მომზადება, რათა მათ შეძლონ  ინფორმაციის გავრცელება მსმ ჯგუფში.

ლიდერთა ტრენინგის ხანგრძლივობა: ორი დღე

ტრენინგის განნხორციელდება 24 და 25 ნოემბერს,

პირველი სამუსაო დღე დაეთმობა საბაზისო და მნიშვნელოვან საკითხებს გენდერისა და სექსუალობის, აივ/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების შესახებ.

ხოლო მეორე დღეს, ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას ადამიანის უფლებების სფეროდან.

ღონისძიება ხორციელდება გლობალური ფონდის “აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით ლგბტ თემის მობილიზება” პროექტის ფარგლებში.

მონაწილეების რაოდენობა შეზღუდულია